Izmjene u obračunu drugog dohotka od 1.1.2017.

Prijedlog ministra financija:

Od 1.1.2017. uvode se doprinosi u obračune drugog dohotka. Isplate za autorsko djelo, naknade po ugovoru o djelu umirovljenicima, te naknade za umjetničko djelo trenutno su oslobođene obračunavanja i plaćanja doprinosa. Od 1.1.2017. i ovi oblici drugog dohotka će podlijegati obvezi obračuna i plaćanja doprinosa, ali po novim stopama.

Dosadašnje stope su za mirovinsko bile 20 % (15% + 5%) i zdravstveno 15%. Po novom će mirovinsko biti 10% , a zdravstveno 7,5%. Koji će točno postotak biti za II stup još ne znam, ali za pretpostaviti je da će zaostati na 5%. Također će se primjenjivati stopa poreza od 24%, a o izdacima 30% odnosno 55% nije bilo riječi, pa je za očekivati da se oni neće mijenjati.

Sve u svemu na istu osnovicu ugovori o djelu će malo pojeftiniti, a ugovori o autorskom honoraru i ostale naknade koje nisu dosad bile opterećene doprinosima će poskupjeti. Odnos starog i novog načina obračuna može se provjeriti na http://biroheinrich.hr/Alati/.

Kod ugovora o djelu za neto isplatu od 1,000 kn ‘po starom’ isplatitelj treba izdvojiti 2,039.01 kn dok će za istu neto isplatu ‘po novom’ trebati izdvojiti 1,666.36 kn što predstavlja smanjenje od 372.65 kn tj. 18.28%.

Kod isplate ugovora o djelu umirovljeniku za neto isplatu od 1,000 kn ‘po starom’ treba izdvojiti 1,418.44 kn , dok će za isti iznos neto isplate ‘po novom’ trebati izdvojiti 1,694.25 kn. To je povećanje od 275.81 kn tj. 19.44%. Gledajući po istom principu isplate za autorski honorar, one će poskupjeti 212,20 kn ili 16.84%, a isplate umjetnicima 189,20 ili 16,41% uz pretpostavku da se paušalni izdaci za autorske honorare i umjetnike ne mijenjaju.

Ono što je samo usput spomenuto u medijima je da će se uvodi sintetičko oporezivanje dohotka što znači da će se zbrajati svi oblici dohotka, pa bi mnoge moglo iznenaditi rješenje porezne uprave za uplatu razlike poreza na dohodak u 2018. godini. U kojem opsegu to ovisi o nizu faktora (izvorima dohotka, osobnom odbitku itd…) kao i o tome kako će izgledati prijedlog Zakona odnosno novi Zakon o porezu na dohodak.

 

 

 

Izmjene u obračunu poreza na dohodak od 1.1.2017.

Prijedlog ministra financija:

Od 1.1.2017. stopa poreza na dohodak od 12% ukida se za sve dohotke, osim za dohodak od imovine i imovinskih prava, dohodak od ‘kapitala’, te dohodak od osiguranja. Stopa od 25% smanjuje se na 24%, a stopa od 40% smanjuje se na 36%. Umjesto dosadašnjih tri porezna razreda uvode se dva porezna razreda, s tim da se po stopi od 24% oporezuje osnovica do 17,500 kn, a iznad toga po stopi od 36%. Ukidaju se osobni odbici za područja od posebne državne skrbi, te se uvodi jedinstveni osnovni osobni odbitak od 3,800 kn uključujući i umirovljenike kojima se osobni odbitak nije mijenjao. Mijenja se i način zbrajanja faktora za osobni odbitak. Prijedlog je da za prvo dijete ili uzdržavanog člana on iznosi 0.7 , za drugo dijete 1.0, za treće dijete 1.4 itd…

Što se tiče povećanja neto plaća od nesamostalnog rada najmanje povećanje će imati plaće do 2,500 kn, te plaće od 5,000 do 6,000 kn. Veće povećanje plaća će imati oni sa većom plaćom, te sa dvoje ili više djece. Apsolutne iznose moguće je izračunati na http://biroheinrich.hr/Alati/

Opseg povećanja slikovito se može vidjeti na niže priloženim grafovima:

Kod najnižih plaća najveće povećanje od cca. 164 kn je kod plaće od 3,630 kn. Nakon toga kod novog obračuna (osnovica 4,750 kn) uključuje se stopa od 24% koja oštro ruši povećanje do 30 kn (neto 4,600 kn – osnovica 6,197 kn).

graf1Kod malo većih plaća nema velikih povećanja sve do plaće od cca. 12,500 kn. Tako će kod plaće od 5,000 kn biti povećanje od cca. 36 kn, a kod plaće od 12,000 kn ‘svega 154 kn.

graf2

Najveće povećanje će imati najviše plaće.

graf3

Navedeni prikazi vrijede za samca u Zagrebu. Također pretpostavka je da gazda ne promijeni osnovicu za obračun plaće.

Osim poreza na dohodak od nesamostalnog rada mijenja se i obračun drugog dohotka što se također može provjetiti na http://biroheinrich.hr/Alati/.